Kursevi španskog jezika

Španski jezik (kastiljanski) pripada grupi romanskih jezika. Španski jezik ima oko 400 miliona maternjih govornika širom sveta . Procenjuje se da ga kao drugi jezik govori i razume preko 500 miliona ljudi. Osim u Španiji, ovim jezikom se govori u većini zemalja Južne i Srednje Amerike (Hispanska America).

Velika popularnosti i sveprisutnost španskog jezika dobar je razlog za učenje jezika i upoznavanje razlicitih hispanskih kultura.

ST NICOLAS SCHOOL u ponudi ima opšte kurseve španskog jezika za decu i odrasle. Kursevi su organizovani po nivoima u skladu sa Evropskim okvirom za jezike.

Imajući u vidu činjenicu da se španski kao maternji jezik govori u više zemalja i kultura, materijali za učenje su veoma raznovrsni i posebno zanimljivi za naše učenike.

Više o kursevima španskog za decu možete pročitati ovde.

Međunarodne akreditacije

home section thumb2

Akreditovani ispitni centar Privredne komore Londona

icc2

Član međunarodne jezičke asocijacije

home section thumb4

Sertifikovani za podučavanje stranih jezika deci od ranog uzrasta

home section thumb4

Akreditovani centar za CELI ispite.

home section thumb4

Ispitni centar za TOLES ispite iz oblasti pravnog engleskog jezika.

O nama

ST NICOLAS SCHOOL - Centar za učenje stranih jezika, osnovan je 1999. godine sa željom da što širem krugu polaznika omogući učenje stranih jezika na jednostavan i efikasan način.

Kontakt

Sva pitanja, sugestije i ideje najbrže možete poslati sa naše web forme.

sugestije@stnicolasschool.rs

nicolas@stnicolasschool.rs

stnicolasschool99

Družite se sa nama: face-icoyt-ico