Kursevi arapskog jezika

Arapski jezik spada u grupu semitskih jezika i službeni je jezik u 22 zemlje kao i u Ujedinjenim nacijama i drugim svetskim organizacijama. Ujedno arapski jezik je maternji jezik za preko 300 miliona ljudi koji žive na prostoru od Maroka na zapadu do Iraka na istoku.

Tokom srednjeg veka , arapski jezik je bio jezik kulture i nauke, što je uzrokovalo pojavu mnogih arapskih reči u evropskim jezicima u oblastima filozofije, astronomije, astrologije, matematike, algebre, medicine i drugih nauka.

Kursevi arapskog u ST NICOLAS SCHOOL se organizuju na 4 nivoa: A1, A2, B1 i B2. Svaki traje 4 meseca.

Pored učenja arapskog jezika, polaznici se upoznaju i sa bogatstvom arapske kulture, tradicije, muzike i književnosti.

Međunarodne akreditacije

home section thumb2

Akreditovani ispitni centar Privredne komore Londona

icc2

Član međunarodne jezičke asocijacije

home section thumb4

Sertifikovani za podučavanje stranih jezika deci od ranog uzrasta

home section thumb4

Akreditovani centar za CELI ispite.

home section thumb4

Ispitni centar za TOLES ispite iz oblasti pravnog engleskog jezika.

O nama

ST NICOLAS SCHOOL - Centar za učenje stranih jezika, osnovan je 1999. godine sa željom da što širem krugu polaznika omogući učenje stranih jezika na jednostavan i efikasan način.

Kontakt

Sva pitanja, sugestije i ideje najbrže možete poslati sa naše web forme.

sugestije@stnicolasschool.rs

nicolas@stnicolasschool.rs

stnicolasschool99

Družite se sa nama: face-icoyt-ico