Kursevi

Metodologija u ST NICOLAS SCHOOL

Učenje kroz govor se naziva komunikativna metoda i u ST NICOLAS SCHOOL je koristimo na većini kurseva. Takođe razvijamo sve vaše jezičke veštine.

Učestvovaćete u diskusijama, raditi u malim grupama, parovima ili individualno.

Vaši časovi će se zasnivati na temama vezanim za različite situacije, od aktuelnih tema do svakodnevnih razgovora. Profesionalni i ljubazni profesori će obrađivati teme časa, pomažući vam da povećate svoj fond reči, vežbate gramatiku, popravite konstrukciju rečenice, te da se izrazite  na pravi način.

Što više vežbate i što ste više izloženi stranom jeziku, brže će se unaprediti vaša jezička sposobnost i sigurnost.

Naši profesori takođe zadaju redovno domaće zadatke, omogućujući lakše pamćenje novih reči i gramatičkih struktura.

Kursevi u ST NICOLAS SCHOOL povećavaju vaše pasivno znanje i čine da ono postane i aktivno.

U ST NICOLAS SCHOOL čvrsto verujemo u to da polaznici treba da potpuno i aktivno učestvuju u časovima. Drugim rečima, učićete kroz praksu. Neće biti trenutaka kad niste direktno uključeni u nastavu.

Prednosti učenja stranih jezika

Poznavanje dva jezika može da unapredi vaše kognitivne veštine i da odloži početak demencije. Najnovije studije pokazuju da nikad nije kasno za ovu vrstu učenja.

U toku prethodne decenije sve više i više dokaza je ukazalo na prednosti dvojezičnosti. „Žongliranje“ između dva jezika vežba mozak, čineći one koji su dvojezični boljim u određenim mentalnim zadacima kao što su određivanje prioriteta i izvršavanje više zadataka istovremeno. 

Nekoliko studija je takođe dovelo dvojezičnost u vezu sa boljom radnom memorijom koja se odnosi i na čitanje i na matematičke veštine. Psiholog Cezar Avila Rivera sa Univerziteta Kastelon u Španiji otkrio je 2010. godine da odrasli koji govore dva jezika pokazuju veću brzinu i efikasnost u određenim zadacima koji uključuju upotrebu rukovodećih veština kao što su planiranje i rešavanje problema.

Dvojezičnost može da pomogne i u tome da se mozak duže održi mladim, sprečavajući demenciju. Kanadska studija obavljena 2007. godine dokazala je da ljudi koji tečno govore dva jezika pokazuju prve simptome Alchajmerove bolesti 4-5 godina kasnije u odnosu na ljude koji su govorili samo jedan jezik.

Iako su ljudi koji su dvojezični uglavnom odrastali kao takvi, istraživanja pokazuju da nikada nije kasno da se nauči drugi jezik i da se može uživati u kognitivnim prednostima koje to donosi čak i ako počnete da učite u kasnom odraslom dobu.

Ono što je fizička aktivnost za telo, to je učenje drugog jezika za mozak. Stalno žongliranje i biranje između reči dva različita jezika vežba mozak, aktivirajući veštine povezivanja i sprečavajući odumiranje moždanih ćelija. Imajući u vidu da govornici dva jezika stalno rade ovu vrstu moždane gimnastike u kojoj moraju da biraju pravi jezik i potiskuju onaj drugi, ovo stimuliše različite delove mozga i izgrađuje sveukupan kapacitet mozga za razmišljanje, uvećavajući takozvanu kognitivnu rezervu.

Doktor Tomas Bak, autor akademske studije na ovu temu, kaže: „Za mene je govorenje više jezika jednako plivanju. Pri plivanju koristimo sve mišiće tela, a pri govorenju skoro sve delove mozga. Ljudi koji govore dva jezika stalno „pregovaraju“ između različitih zvukova, reči, koncepata, gramatičkih struktura i društvenih normi vezanih za jezike koje govore. Ovo pruža stalan, intenzivan i raznovrstan mentalni trening.

 

Kursevi engleskog jezika

englkursevi engleskog jezika u ST NICOLAS SCHOOL Vam nude veštine i sigurnost potrebne za uspešnu komunikaciju na engleskom. ST NICOLAS SCHOOL organizuje kurseve opšteg engleskog jezika za odrasle polaznike na nivoima od A1 do C1.

 

 

 

Standardni nemački jezik ima oko 90 miliona maternjih govornika. Oko 80 miliona ljudi nemački govori kao drugi, a mnogi ostali ga uče kao strani jezik. Nemаčki spаdа u tri nаjčešće učena jezikа u svetu, kаo i deset nаjčešće govorenih jezikа u svetu. Nemаčki je među prvih pet nаjčešće korišćenih jezikа nа Internetu.

Više od 200 miliona ljudi na pet kontinenata govori francuski jezik. To je zvanični jezik u 29 zemalja. Francuski je pre svega zadovoljstvo učiti, jer je to lep, bogat i melodičan jezik koga često nazivamo i jezikom ljubavi.

Španski jezik (kastiljanski) pripada grupi romanskih jezika. Španski jezik ima oko 400 miliona maternjih govornika širom sveta . Procenjuje se da ga kao drugi jezik govori i razume preko 500 miliona ljudi. Osim u Španiji, ovim jezikom se govori u većini zemalja Južne i Srednje Amerike (Hispanska America).

Prema Bolonja statistici Evropske unije, 59 miliona ljudi u EU govori italijanski kao maternji jezik (13% populacije u EU), uglavnom u Italiji, a kao drugi jezik ga govori 14 miliona. Uključujući govornike italijanskog u zemljama koje nisu članice EU (kao što su Albanija i Švajcarska) i na drugim kontinentima, ukupan broj govornika je oko 85 miliona.

Norveški jezik je germanski jezik, pripada grupi skandinavskih jezika (zajedno sa danskim i švedskim). Norveška je od srednjeg veka bila u uniji sa Danskom i pod njenim uticajem, tako da je norveški pisani jezik u tom periodu u potpunosti nestao. Jezik obrazovanja je bio danski. U doba romantizma, sa buđenjem ideja nacije, nacionalne istorije i samostalnosti, intelektualci dolaze do ideje da obnove svoj maternji jezik.

Švedski je severno-germanski jezik. Govori ga približno 8,7 miliona ljudi širom sveta, uglavnom u Švedskoj i delovima Finske, gde ima isti pravni status kao i finski.  Govornici norveškog, danskog, švedskog i finskog uglavnom mogu međusobno da se razumeju.

Grčki je zvanični jezik u Grčkoj i na Kipru i jedan od 23 zvanična jezika Evropske unije. Danas najmanje 13 miliona ljudi govori grčki kao maternji jezik. Grčki koreni se često koriste za nove reči u drugim jezicima; grčki i latinski su glavni izvori međunarodnog naučničkog vokabulara.

Oko petina svetske populacije, ili više od milijardu ljudi, govori neki oblik kineskog jezika kao maternji. Standardni kineski je standardizovana forma govornog kineskog koji se zasniva na pekinškom dijalektu mandarinskog. To je zvanični jezik Narodne Republike Kine i Republike Kine (takođe poznate kao Tajvan), kao i jedan od četiri zvanična jezika u Singapuru. To je i jedan od šest zvaničnih jezika u Ujedinjenim Nacijama.

Ruski jezik je jezik jedne velike svetske kulture,velike tradicije, jezik Puškina,Dostojevskog,Tolstoja, ali istovremeno jezik sve prisutniji u svetskim biznis krugovima, ali i u srpskom poslovnom okruženju. Nekada je ruski jezik bio obaveza (učio se obavezno u svim srpskim školama), danas je, slobodno se može reći, privilegija i prednost u cv-ju.

Arapski jezik spada u grupu semitskih jezika i službeni je jezik u 22 zemlje kao i u Ujedinjenim nacijama i drugim svetskim organizacijama. Ujedno arapski jezik je maternji jezik za preko 300 miliona ljudi koji žive na prostoru od Maroka na zapadu do Iraka na istoku.

Srpski pripada grupi slovenskih jezika. Standardni srpski jezik ravnopravno koristi i ćirilicu i latinicu, i po tome je jedinstven u Evropi. Međutim, ćirilica je zvanično pismo administracije. Većina reči u srpskom je slovenskog porekla. Ipak, postoji i veliki broj pozajmljenica iz drugih jezika (turskog, nemačkog, italijanskog, grčkog, mađarskog...).

Češki je jedan od najstarijih književnih jezika u Evropi, koji zajedno sa poljskim i slovačkim pripada grupi zapadnoslovenskih jezika. Časopis, povod, uloga, spis, čitanka, robot, pištolj, pozor, plin samo su neke od reči koje smo preuzeli iz češkog. U Srbiji je češki priznat kao jezik manjine.

Portugalski je romanski jezik koji govori oko 220 miliona ljudi, uglavnom u Portugalu i Brazilu, ali takođe u Angoli, Mozambiku, Zelenortskoj Republici, Gvineji Bisau, Svetom Tomi i Principu, Istočnom Timoru, Ekvatorijalnoj Gvineji i Makau.
Od pet glavnih romanskih jezika (francuski, italijanski, španski, portugalski i rumunski), portugalski je, posle španskog, drugi najrasprostranjeniji jezik.

Japanski je istočno-azijski jezik koji govori oko 125 miliona govornika, uglavnom u Japanu, gde je i zvanični jezik. Japanski nema genetičke veze sa kineskim, ali značajno koristi kineske karaktere, ili kandži, u svom sistemu pisanja, a i veliki deo vokabulara je pozajmljen iz kineskog.

Mađarski je zvanični jezik u Mađarskoj i jedan od 24 zvanična jezika Evropske unije. Van Mađarske se govori u mađarskim zajednicama susednih zemalja – najviše u Rumuniji, Slovačkoj, Srbiji i Ukrajini. Zajedno sa finskim i estonskim, pripada uralskoj jezičkoj porodici.

Holandski jezik se većinom koristi u Holandiji, Belgiji, te nekim bivšim i sadašnjim holandskim kolonijama. Varijanta holandskog koja se koristi u Belgiji ponekad se naziva flamanskim jezikom. Ubraja se u germansku grupu indoevropskih jezika.

Međunarodne akreditacije

home section thumb2

Akreditovani ispitni centar Privredne komore Londona

icc2

Član međunarodne jezičke asocijacije

home section thumb4

Sertifikovani za podučavanje stranih jezika deci od ranog uzrasta

home section thumb4

Akreditovani centar za CELI ispite.

home section thumb4

Ispitni centar za TOLES ispite iz oblasti pravnog engleskog jezika.

O nama

ST NICOLAS SCHOOL - Centar za učenje stranih jezika, osnovan je 1999. godine sa željom da što širem krugu polaznika omogući učenje stranih jezika na jednostavan i efikasan način.

Kontakt

Sva pitanja, sugestije i ideje najbrže možete poslati sa naše web forme.

sugestije@stnicolasschool.rs

nicolas@stnicolasschool.rs

stnicolasschool99

Družite se sa nama: face-icoyt-ico